Dobré finance s.r.o.
Dobré finance s.r.o. Máme VÁM co nabídnout, aby VAŠE finance rostly.

Povinné a důležité informace

Níže jsou k dispozici základní informace související s plněním informačních povinností dle platných právních předpisů:

Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se:

a) smluv neživotního pojištění - Česká obchodní inspekce, www.coi.cz;

b) pojistných smluv životního pojištění - finanční arbitr, www.finarbitr.cz.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů napište e-mail na info-ZAVINOVADLO:dobre-finance.cz s Vašimi údaji (Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail). Budete zpětně kontaktováni pro ověření platnosti Vaší žádosti.