Dobré finance s.r.o.
Dobré finance s.r.o. Máme VÁM co nabídnout, aby VAŠE finance rostly.

Sazebníky poplatků životního pojištění

Produkty životního, úrazového a rizikového pojištění mají samostatný sazebník poplatků. Poplatky související s pojistným a jeho investicí do uvedeného investičního programu (tzv. vstupní poplatek, též rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou), poplatky související se zpětným prodejem investičních nástrojů (tj. poplatek za prodej podílových jednotek) a další poplatky související s pojištěním hradí pojistník dle aktuálního Přehledu poplatků a parametrů pojištění / Sazebníků poplatků, vydaného pojistitelem. Poplatky stanovené investiční společností v prospektu fondu či portfolia se, kromě poplatku za obhospodařování fondu či portfolia (tzv. manažerský poplatek), na pojistnou smlouvu nevztahují. Poplatek související s obhospodařováním fondu či portfolia je promítnut v prodejní ceně podílové jednotky vyhlášené pojistitelem k příslušnému dni. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Níže uvedené sazebníky poplatků platí pouze pro nově sjednávaná pojištění. Pokud hledáte starší sazebníky poplatků, navštivte webové stránky pojistitele, popř. se podívejte do své stávající smlouvy.