Dobré finance s.r.o.
Dobré finance s.r.o. Máme VÁM co nabídnout, aby VAŠE finance rostly.

Tornádo

Informace pro naše klienty

Vyjádření ředitele DF

Vážení klienti a přátelé,

 

velice nás mrzí katastrofa, kterou způsobilo tornádo na území České republiky. Dovolte, abychom Vám nabídli naše služby a pomohli s vyřízením a hlášením škodních událostí Vašim pojišťovnám, ať již z pojištění majetku, životního, úrazového, vozidel nebo podnikatelů. Taktéž rádi pomůžeme s vyřízením odkladu splátek hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, případně s vyřízením odkladu splátek z pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

 

Rovněž se na nás můžete obrátit, pokud si chcete nechat zkontrolovat stávající pojištění, zda skutečně kryje veškerá rizika v odpovídajících pojistných částkách (zejména u starších smluv majetkového pojištění s ohledem na inflaci a růst cen materiálů hrozí vznik podpojištění, tj. jste pojištěni na menší částku, než kterou byste v případě pojistné události potřebovali na znovuopravení či postavení nemovitosti - viz článek Seznam Zprávy). Nezapomeňte využívat Vaše sjednané asistenční služby (např. majetkové pojištění - náhradní ubytování, pojištění vozidel - náhradní vozidlo, životní pojištění - zdravotní péče a zajištění léků).

 

Prosíme, dodržujte 3 základní zásady:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví

V žádném případě se nasnažte zamezit vzniku následných škod, popř. dokumentovat rozsah škod, pokud by byl Váš život nebo zdraví v ohrožení! Dbejte pokynů krizového štábu a záchranných složek, do poškozených objektů vstupujte až po kontrole statikem.

 

2. Důsledná dokumentace

Pro úspěšné řešení škodní události je klíčová dokumentace - co nejlépe a v co největším detailu zdokumentovat rozsah škody, avšak s ohledem na vlastní bezpečnost! Snažte se škodu vyfotit i z dálky, případně natočit na video pomocí chytrého telefonu. V následném procesu řešení pojistné události se Vám bude hodit každý doklad, fotografie, video.

 

3. Zamezení vzniku dalších škod

Pokud to situace umožňuje, je poškozený povinen zamezit dalšímu rozšiřování škod. Příkladem může být částečně poničená střecha, skrze kterou může dojít k průniku vody (tj. zajistit její zaplachtování a zabezpečit nepoškozené motivé věci jako elektronika, cennosti a hotovost do bezpečných prostor).

 

Budete-li potřebovat i jen poradit, prosíme, obraťte se na nás. Myslíme na Vás a věříme, že jako národ vše společně zvládneme.

 

Martin Gryc, ředitel společnosti

Historie nejdražších škodních událostí

Přírodní živly v číslech škod

Očekává se, že tornádo bude třetí nejnákladnější přírodní katastrofou v historii ČR.

Informace z pojišťoven [Otevřít]

Allianz pojišťovna, a.s.

Klientům v zasažené oblasti Allianz pojišťovna posílá SMS v následujícím znění: „Vážený kliente, pokud Vás zasáhla kalamita, jsme tu pro Vás na tel. 241170000. Prosíme, pokud je to možné, škodu nafoťte a hlásit ji můžete na www.allianz.cz/hlaseni nebo na výše uvedeném čísle. Vaše Allianz“ Likvidace škod bude probíhat v přednostním režimu u klientů, kteří byli zasaženi živelními událostmi na jižní Moravě (tornádo, vichřice, bouřky, krupobití).

 

Allianz vyslala mobilní tým přímo do oblasti a zřídila krizový štáb, kde máte možnost osobně nahlásit vzniklé škody a újmy na zdraví i majetku. Osm pracovníků Allianz pomáhalo s fotodokumentací a s nahlašováním škod. Klientům pojišťovna poslala 180 000 SMS, aby Allianz pojišťovna informovala o místě a čase přistavené kanceláře. Na místě jsou od pátku také mobilní technici, kteří už provedli 140 prohlídek. Cílem je usnadnit všem klientům Allianz těžké chvíle, postupovat citlivě a za využití všech dostupných možností, podle toho, která pro ně bude nejefektivnější.

 

Klientům pojišťovna doporučuje postup popsaný níže: Pokud je to možné, měli by klienti pořídit fotodokumentaci poškozeného majetku. Jakmile bude veškerá škoda zdokumentována, mohou být započaty úklidové práce. Pokuste se zabránit zvětšování či vzniku dalších škod (např. hrozba povodně). Hlášení škody proveďte na stránce www.allianz.cz/hlaseni, jakmile to bude možné. Po nahlášení vás pojišťovna vyzve k nahrání fotografií a dle toho se stanoví další postup – pojistné plnění či prohlídka technikem pojišťovny.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Naše klienty informujeme SMS zprávami a také místním rozhlasem, aktuálně o tom, že naši pracovníci jsou na místě připraveni pomoci. Máme kolegy na kamenných pobočkách v Hodoníně a Břeclavi. Přímo na místě katastrofy máme u obecních úřadů také 4 mobilní stánky ČPP, kde nabízíme klientům pomoc, a sice v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Po lokalitě se pohybují jak technici Global Expertu (odborná dokumentace náhlášených škod) a naše mobilní týmy, které pomáhají klientům vyhledat pojistky, nahlásit škody, zdokumentovat stav, poslat fotky a doklady do pojišťovny.

 

Klienti byli informování prostřednictvím regionálního Rádia Jih o dostupnosti poboček. Okamžitě vyplácíme zálohy, které je možné využít v tuto chvíli především na sanační práce (při žádosti o zálohu mohou mít klienti peníze na účtu i do druhého dne). Využíváme systémů třídění škod podle jejich odhadnuté výše (škody do 100.000 Kč řešíme ve zrychleném režimu, ostatní škody z této oblasti v přednostním režimu).

 

Doporučujeme, aby klienti postupovali následujícím způsobem:

* Škodní událost lze nahlásit na telefonní lince 957 444 555, on-line nebo prostřednictvím zprostředkovatele.

* Škodu důkladně vyfoťte nebo natočte chytrým telefonem.

* Připravte si číslo účtu pro platbu zálohy nebo pojistného plnění.

* Připravte si číslo pojistné smlouvy (pokud jej máte k dispozici).

* Po důkladném zdokumentování je možné začít se sanačními pracemi, i bez kontroly místa likvidátorem.

* Doporučujeme využít sjednaných asistenčních služeb na náhradní ubytování (podmínky a limity stanoví pojistné podmínky) a poskytnutí náhradního vozidla (asistenční služby pojištění vozidel).

 

Informace k havarijnímu pojištění vozidel

V souvislosti s kalamitní situací bude likvidace PU z pojištění vozidel maximálně rychle a vstřícně. Z důvodů zatížení smluvních servisů a v některých případech i jejich zničení, byl schválen mimořádný postup při likvidaci škod z pojištění přírodních rizik, které lze v souvislosti s touto kalamitou:

* likvidovat rozpočtem na žádost klienta (pokud bude PU z přírodních rizik vyplacena rozpočtem a následně bude doložena oprava v nesmluvním servisu, budeme tento postup akceptovat)

* není nutné provádět opravu ve smluvním servisu.

Bylo rozhodnuto o mimořádném postupu při likvidaci škod z havarijního pojištění a pojištění přírodních rizik. V případě škod na vozidlech po kroupách nebo z jiných živelních příčin, kde ze zápisu bude patrné, že jde o poškození celého vozidla bude vyplacena záloha na opravu/výměnu čelního skla dle doložené FA, a to bez odečtení spoluúčasti. Pojistné plnění bude zasláno přímo na servis (po ověření u klienta, že škodu nezaplatil servisu) i přesto, že zbývající opravy mohou být provedeny jiným servisem. Následná „dolikvidace“ pojistné události proběhne standardně s odpočtem SÚ z celé pojistné události. Tedy neodpouštíme SÚ za likvidaci opravy/výměny skla. Postup platí pro parciální i totální škody (vyplacené plnění bude odečteno jako záloha). Důvodem je pomoci klientům zprovoznit svá vozidla, kdy v případě výměny skel z HAV, by oprava spadla ve většině případů do SÚ, a zároveň naplněné kapacity servisů nedovolují provádět rozsáhlejší opravy.

 

Informace k hlášení pojistné události v důsledku úrazu

Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu prostřednictvím webového oznámení, v papírové podobě na příslušném formuláři nebo na našem kontaktním místě. K oznámení pojistné události připojte kopie veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření. V případě hospitalizace je potřeba doložit kopii závěrečné propouštěcí zprávy.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Pokud je to možné, zachovejte klid a zabraňte vzniku dalších škod. Vzniklou událost nafoťte a sepište rozsah poškození. Po zdokumentování a sepsání můžete začít s odstraňováním následků. S opravami, které neohrožují vaše zdraví nebo majetek, vyčkejte po prohlídce nebo domluvě s pojišťovnou. Událost pojišťovně co nejdříve oznamte e-mailem, ON-LINE, přes klientskou zónu nebo telefonicky na čísle 466 100 777. U škod z pojištění občanského majetku nabízíme telefonickou („bezdokladovou“) likvidaci událostí do výše škody 30 000 Kč.

 

Jakmile se pojišťovna od klienta o škodě dozví, trvá v případě takovýchto škod vyplacení řádově v dnech. V úvahu samozřejmě připadá i vyplacení zálohy na pojistné plnění. ČSOB Pojišťovna nabízí v rámci produktu Náš Domov (pojištění stavby) pojištění psychické újmy při totální škodě na majetku, což jednoduše znamená, že klientovi při pojistné události pojišťovna poskytne okamžitou finanční podporu 50.000 Kč na cokoliv.

 

Přes asistenční službu je také možné si zařídit náhradní ubytování do výše 50 000 Kč (u smluv od roku 2005). Nabízíme vyplacení zálohy na náhradní ubytování ve výši 15 000 Kč bez doložení dokladů (případný doplatek, až do výše sjednaného limitu 30 000 Kč / 50 000 Kč, doplácíme po prokázání využití náhradního ubytování) u produktů, kde je toto pojištění sjednáno.

 

V rámci pojistných smluv sjednaných od roku 2020 týkajících se pojištění staveb je možné čerpat kompenzaci psychické újmy. Nabízíme vyplacení jednorázové kompenzace za psychickou újmu do výše 50 000 Kč klientům, jejichž domov je neobyvatelný nebo došlo ke zranění vyžadující lékařské ošetření u produktů, kde je toto pojištění sjednáno.

 

Při sjednaném připojištění splátek úvěru na bydlení je možné využít hrazení splátek klientova úvěru Pojišťovnou, a to až po dobu 6 ti měsíců.

 

Asistenční služba ČSOB Pojišťovny u produktu Naše Auto nasadila všechny dostupné zálohy a vybudovala systém odtahů, kdy navýšila počty speciálních odtahových aut v dané oblasti. Telefonní číslo na asistenční službu je 222 803 442. V případě havarijního pojištění, pojištění čelního skla a živelního pojištění nabízíme klientům využití úhrady náhradního vozidla, do výše 10 000 Kč, a to i v případech, kdy klient nemá pojištění náhradního vozidla sjednáno.

 

Jsme se rozhodli vyjít vstříc klientům ve formě odpuštění sjednané spoluúčasti. U totálních škod na vozidlech je nastaven zrychlený postup, kdy likvidátor určí obecnou hodnotu a hodnotu použitelných zbytků vozidla, bez nutnosti čekání na výsledek aukce. Toto likvidátor telefonicky komunikuje s klientem a vyplácí dohodnutou částku. Případně, po dohodě s klientem, zadává likvidátor vozidlo do aukce a pomáhá klientovi s prodejem zbytků vozidla.

Direct pojišťovna, a.s.

Škody můžete hlásit přes: 270 270 777

Posilujeme všechny naše linky, abyste se k nám bez problémů dovolali.

direct.cz/hlaseniskody

Všechny škody nafoťte, pomůže nám to vše co nejrychleji vyřešit.

Pokud u nás máte sjednané pojištění nemovitosti nebo domácnosti můžete hlásit tyto škody:

* Škody z vichřice: Toto riziko je na každé smlouvě k pojištění majetku. Škody zaplatíme.

* Záplava: Při prudkých deštích mohlo dojít i k povodni/záplavě. Toto riziko není vždy na každé smlouvě, ale pokud ho máte, a tekoucí voda poškodila váš domov, škodu zaplatíme.

* Zatečení vody: Týká se situací, kdy voda z deště zatekla do domu. Toto riziko není vždy na každé smlouvě a je potřeba ho připojistit. Pokud jde ale o následnou škodu po vichřici, kdy například vítr odfoukne střechu a déšť zničí interiér, zaplatíme škody i bez tohoto připojištění.

* Asistenční služby: Zajistíme a zaplatíme vám náhradní ubytování, pokud je domácnost neobyvatelná, uskladnění vybavení domácnosti, pokud ji nemůžete po havárii zabezpečit. Více informací vám dáme na naší asistenční lince, přes kterou si služby jednoduše objednáte. Volejte 291 291 291.

Pokud u nás máte sjednané havarijní pojištění můžete hlásit tyto škody:

* Škody z přírodních nebezpečí: Týká se situací, kdy například vichřice nebo kroupy poškodily vaše auto. Pokud máte pojištěné riziko Přírodní nebezpečí, škody zaplatíme.

* Poškození skel: Pokud nemáte havarijní pojištění, ale jen pojištění skel, zaplatíme vám alespoň to. Nejsou to jen čelní skla, ale všechna skla na autě.

* Náhradní vozidlo: Pokud máte vozidlo nepojízdné a máte sjednané připojištění náhradní vozidlo, rádi vám ho zajistíme na čísle 291 291 291.

ERGO pojišťovna, a.s.

info-ZAVINOVADLO:ergo.cz

+420 221 585 111

Pondělí - Čtvrtek: 08:00 - 17:00 h

Pátek: 08:00 - 15:00 h

Pro hlášení škod můžete využít písemný formulář, který naleznete v sekci Formuláře ke stažení a následně si jej vytisknete a vyplněný zašlete zpět na adresu naší centrály.

 

Došlo k poškození Vašeho zdraví v důsledku úrazu? Nahlašte nám svou škodnou událost z úrazového pojištění

Současně předložte formulář Zpráva lékaře svému lékaři k vyplnění. Zanechal Váš úraz s odstupem 1 roku trvalé následky? Vyplňte žádost o přezkoumání trvalých následků.

 

Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti - v případě škodné události kontaktujte telefonicky naši klientskou linku na čísle +420 221 585 111. Pokud jsou telefonní linky momentálně nedostupné, vyplňte prosím následující formulář a my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat. Pro pomoc v nouzi (např. zajištění zámečníka, řemeslníka či náhradního ubytování) se můžete též obrátit na naší asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE, a.s. na čísle +420 222 518 310.

Životní pojištění Flexi od Kooperativy

Vážení klienti, na infolince 957 105 105 jsme pro vás opět plně k dispozici. Zároveň jsme pro vás k dispozici mimořádně i o víkendu a během státních svátků od 3. 7. do 6. 7., kdy přijímáme hlášení pojistných událostí v čase 9:00–17:00 h. Škodu můžete nahlásit také online.

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Vyhlásili jsme u nás kalamitu II. stupně pro co nejrychlejší vyřízení škod a také pracovní dobu klientské linky - fungujeme nyní NONSTOP na čísle 241 114 114. V obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice máme mobilní stánky, kde pomáháme klientům s nahlášením škod a dalším záležitostmi (např. možnost dobití mobilní elektroniky, poskytují obyvatelům zničených obcí i baterky na svícení nebo opalovací krémy).

 

Jako první se pokuste dohledat číslo pojistné smlouvy. Naši kolegové se vás zeptají na podrobnosti, kdy a jak ke škodě došlo a na přibližný odhad výše vzniklé škody. A když číslo smlouvy zrovna nenajdete, není to při likvidaci škody žádný problém. Dokážeme ji společně dohledat podle jména a rodného čísla.

 

Aktuální otvírací doba poboček a stanů v postižených obcích a lokalitách:

* stany v nejvíce postižených obcích od soboty 3. 7. do úterý 6. 7. od 8:00 do 20:00 h

* pobočky od soboty 3. 7. do úterý 6. 7. od 8:00 do 17:00 h

Břeclav, 17. listopadu 3112/12

Hodonín, Masarykovo náměstí 117/25

Dvořákova 2100/1, Hodonín

Manažerská kancelář: Jarmila Daňková – Hodonín, Masarykovo náměstí 123/18

 

Abychom všechno dokázali vyřídit co nejrychleji, poprosíme vás o připravení níže uvedených podkladů, pokud je máte k dispozici:

* seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří

* pořizovací nebo jiné doklady k těmto věcem (záruční listy, posudky, faktury apod.)

* fotodokumentaci vzniklé škody

 

Dokumenty ke škodě můžete:

* přiložit on-line

* odeslat na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 659 05 Brno

* odevzdat na jakékoli naší pobočce

 

Jsme připraveni okamžitě vyplácet zálohy na pojistná plnění, již jsme zaevidovali přes 7,5 tisíce škodných událostí, z nichž jsme přes 30 % vyřídili. Po ověření rozsahu pojištění jsme připraveni vám okamžitě poskytnout zálohu až do výše 50% z odhadované výše škody. Rovněž jsme zřídili interní sbírku pro nepostiženější obyvatele, v níž se prozatím vybralo téměř 900 tisíc Kč. „Cítili jsme jako naši povinnost být na místě od prvního momentu a pomáhat občanům zasažených obcí. Tým naší pojišťovny je v místech řádění živlu nejen pro naše klienty, ale přirozeně i pro ostatní, kteří potřebují podporu, občerstvení nebo jen někoho, kdo je vyslechne,“ říká generální ředitel Roman Juráš.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Škodu vyfoťte a co nejrychleji nahlaste (telefonicky na 222 119 125 nebo 222 119 126, e-mailem na skody-ZAVINOVADLO:hvp.cz, nebo on-line). Zálohu poskytujeme obratem. Tiskopisy ke stažení a nahlášení pojistné události: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Úsek likvidace pojistných událostí, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

 

Majetkové pojištění: zbytky poničených nebo poškozených věcí uschovejte pro další prohlídku pracovníkem HVP, a.s., pokud to z hygienických či bezpečnostních důvodů není možné, proveďte zdokumentování, např. foto, video. Pořiďte si seznam poškozených nebo zničených věcí, shromážděte pořizovací doklady dokladující jejich stáří a cenu (záruční listy kupní smlouvy atp.). Následně uchovávejte:

* doklady za opravu, např. faktury s rozpisem prací a materiálu, paragony atp.

* doklad o neopravitelnosti poškozené věci

* odborná posouzení

 

Životní pojištění: Pojistnou událost můžete nahlásit ihned, pokud máte lékařskou zprávu z prvního lékařského ošetření, jinak nahlaste po ukončení léčby úrazu. Promlčecí lhůta k nahlášení pojistné události: z úrazového pojištění je tříletá a začíná platit 1 rok po vzniku pojistné události, z připojištění úrazu k životnímu pojištění je desetiletá a začíná platit 1 rok po vzniku pojistné události. Pojistnou událost může nahlásit pojištěný, rodič nebo opatrovník. Pokud máte k dispozici kopie lékařské dokumentace, postačí vyplněné Oznámení pojistné události spolu s kopiemi dokumentace. Nárok z pojištění trvalých následků úrazu vzniká po ustálení zdravotního stavu, nejdříve 1 rok po vzniku pojistné události. K nahlášení použijte formulář Hodnocení trvalých následků, kde vyplníte horní část, odbornou část vyplní ošetřující lékař. Pokud úraz vedl ke vzniku jizev, zašlete spolu s formulářem také jejich fotografie.

 

K hlášení pojistné události si připravte:

* číslo pojistné smlouvy

* identifikační údaje pojištěného

* datum a místo vzniku škodní události

* příčina a rozsah poškození

* telefonní spojení

* číslo bankovního účtu

Komerční pojišťovna, a.s.

Škody v souvislosti s kalamitní situací lze nahlásit kdykoliv telefonicky na čísle 292 292 260, e-mailem na kp-ZAVINOVADLO:axa-assistance.cz nebo prostřednictvím Mobilní banky KB (pouze pro MojePojištění majetku). Při písemném hlášení nové události na majetku využívejte výhradně aktuálně platné formuláře a odešlete je na adresu: AXA ASSISTANCE CZ s. r. o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika. Pro náhled stavu řešení Vaší události nebo přidání dokumentů on-line klikněte na odkaz Stav šetření škody online. Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření. Zdravotní újmy je možné oznámit písemně na adrese Komerční pojišťovna, a. s., Palackého 53, 586 01 Jihlava. Trvalé následky úrazu lze hodnotit nejdříve po jejich ustálení, nejpozději však po 3 letech od úrazu.

 

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

* číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění

* identifikační údaje pojištěné osoby

* datum a okolnosti vzniku události

* příčinu škody (popis škodního děje)

* rozsah škody, včetně předpokládané výše škody

* faktury, účty a jiné doklady od poškozených/odcizených věcí

* bankovní spojení

 

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

* lékařské zprávy z prvního ošetření a případného dalšího léčení

* potvrzení lékaře o hospitalizaci

* rozhodnutí lékaře o doprovodu dítěte a potvrzení o hospitalizaci doprovodu

* propouštěcí lékařskou zprávu

* další dokumenty vztahující se k oznamované události (policejní protokol, zdravotní dokumentaci, apod.)

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Vážení klienti, na infolince 957 105 105 jsme pro vás opět plně k dispozici. Z důvodu kalamitní situace jsme upravili provozní dobu v následujících dnech takto: středa 30. 6. 7:00–18:00 h, čtvrtek 1. 7. a pátek 2. 7. 8:00–18:00 h. Zároveň jsme pro vás k dispozici mimořádně i o víkendu a během státních svátků od 3. 7. do 6. 7., kdy přijímáme hlášení pojistných událostí v čase 9:00–17:00 h.

 

Situace je stále obtížná a některá místa nedostupná, začít odklízení je možné i bez prohlídky technikem pojišťovny. Škodu můžete nahlásit také online. Je-li to možné, škodu vyfoťte na mobilní telefon. Kooperativa vyplácí okamžitě zálohy na škody – v této fázi použitelné především na sanační práce. Peníze mohou mít klienti na účtech i do druhého dne. Stav řešení nahlášené škodní události můžete sledovat on-line.

MPSS, a.s.

Modrá pyramida by vás ráda informovala o neúčtování poplatků pro klienty z postižených oblastí přírodními katastrofami. Dopad na klienty: Vypořádání stavebního spoření bez poplatků.

NN životní pojišťovna, a.s.

Milí klienti NN Životní pojišťovny, rádi vám pomůžeme s vyřízením pojistné události, pokud jste byli zasaženi čtvrtečním tornádem. Neváhejte se obrátit na naši Klientskou linku: 244 090 800, jsme tu pro vás, Vaše dotazy zodpovíme na dotazy-ZAVINOVADLO:nn.cz! Po sloučení pojišťoven NN a Aegon se se stejnou péčí staráme o klienty obou společností.

 

Příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači. Následně jej vytiskněte, podepište a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací zašlete:

* poštou (na adresu: NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí, Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00);

* e-mailem - (naskenované ve formátu PDF na adresu: hlaseni_pu-ZAVINOVADLO:nn.cz);

* přes finančního poradce;

* online přes Klientský portál.

 

Vyžadovanou Vaší identifikaci na druhé straně formuláře může provést Váš finanční poradce, notář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností. Doklady, které je třeba doložit, jsou uvedeny ve formuláři v části Oznámení pojistné události. Formulář „Oznámení pojistné události“ prosím podepište a doložte „Lékařskou zprávu“ opatřenou razítkem a podpisem lékaře. Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení Vaší pojistné události nezapomeňte uvést Váš telefonický a e-mailový kontakt.

Slavia pojišťovna, a.s.

Posílili jsme naše klientské centrum, které bude funguje standardně v době od 8:00 do 18:00 h na Infolince 255 790 111. Zároveň jsme poslali týmy likvidátorů, kteří pomáhají přímo v terénu v místech škody a jsme v kontaktu s místními úřady a samosprávami

 

Vzhledem k vysoké vytíženosti klientského centra Slavia pojišťovna doporučuje svým klientům hlásit škody ONLINE přes webové stránky pojišťovny (www.slavia-pojistovna.cz) v sekci hlášení škody). Škody z této katastrofy se týkají pojištění majetku a havarijního pojištění. Současně pojišťovna doporučuje nahrát dokumentaci ke škodě přímo k tomuto online formuláři. Týká se to zejména fotodokumentace, zachycující rozsah škody (věc jako celek i samotný detail poškození věci).

 

Co si připravit pro nahlášení škody:

· Číslo pojistné smlouvy

· Datum škody

· Příčina vzniku škody

· Místo vzniku škody

· Odhad výše škody

· Kontakt, telefonické spojení na Vás

 

Další informace, které je nutné uvést do online hlášení, zejména, pokud jde o majetkové škody:

· Rozsah poškození – rozměry poškození (šířka, délka, výška).

· Stáří poškozených stavebních součástí

· Předběžné vyčíslení plánované opravy

· Bankovní spojení

 

Škody můžete rovnou začít odklízet, není potřeba čekat s odklízením na likvidátory (avšak nezapomenout před úklidem řádně zdokumentovat veškerá poškození). Počítáme s pravidly zjednodušené likvidace, zejména u klientů, kteří přišli doslova o všechno.

SSČS, a.s. (Buřinka)

Na žádost klienta z dotčené oblasti provedeme rychlou výplatu peněz do 2 pracovních dní zdarma a umožníme předčasné ukončení smlouvy před 6. rokem spoření zdarma. Uvedená pomoc platí pro oblasti: Hodonín, Pánov, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a dále Stebno, Kryry a Blatno na Lounsku.

 

V případě výpovědi smlouvy účastníka (včetně nezletilých účastníků) z postižené oblasti bude:

* prominuta cena za rychlou výplatu a peníze vyplaceny do 2 pracovních dní od obdržení výpovědi na centrálu SSČS

* prominuta cena za předčasné ukončení smlouvy před 6. rokem spoření (souvisí standardně se ztrátou státní podpory vrácené M; pro výpověď smlouvy nezletilého účastníka před 6. rokem spoření je nutné standardní schválení opatrovnickým soudem a pro výpověď smlouvy nezletilého účastníka po 6. roce spoření je standardně nutný souhlas všech zákonných zástupců s výpovědí).

Pojišťovna VZP, a.s.

Oznámit událost lze:

* telefonicky +420 226 294 294

* e-mailem OZNAMENI.UDALOSTI-ZAVINOVADLO:PVZP.CZ Maximální velikost přílohy v e-mailu je 15 MB.

* on-line pro pojištěné vozidlo

* poštou Pojišťovna VZP, a.s., Odbor likvidace pojistných událostí, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1

 

Dokumenty k hlášení událostí z pojištění vozidel

Dokumenty k hlášení událostí z úrazového pojištění

Dokumenty k hlášení událostí z majetkového pojištění

 

Ke každé škodní události vyplňte jeden formulář Ohlášení škodní události. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem). Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

Uniqa pojišťovna, a.s. (dříve AXA)

Infolinka +420 488 125 125

myUNIQA - portál pro Životní a neživotní pojištění UNIQA

 

On-line hlášení škodní události - život

On-line hlášení škodní události - majetek

On-line hlášení škodní události - vozidla

 

Dokumenty ke stažení a hlášení - život

Dokumenty ke stažení a hlášení - majetek

Dokumenty ke stažení a hlášení - vozidla

 

Už jsme stihli vyřídit a vyplatit desítky pojistných událostí, vyplácíme přednostně postiženým klientům 50 % zálohy na pojistné plnění, aby mohli obnovu svých životů začít co nejrychleji. Rovněž odpouštíme retailovým klientům v majetkových škodách spoluúčast. Navíc poukážeme příspěvek ve výši 100 000 Kč na účet humanitární organizace ADRA pro poškozené tornádem. Nahlášené škody a jejich proces řešení můžete sledovat on-line.

Uniqa pojišťovna, a.s.

Jakmile živel opadne, zabezpečte co nejrychleji zajištění objektu a jeho okolí, dovoluje-li to situace. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy. Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora, popřípadě videoprohlídku. Pokud je nezbytné některé předměty z vážných důvodů zlikvidovat před prohlídkou technikem pojišťovny, je potřeba pořídit podrobnou fotodokumentaci jejich stavu po živelné události.

 

Pro hlášení škod jsme k dispozici 24 hodin denně. Přednostně využijte on-line formulář pro nahlášení škody na webu UNIQA pojišťovny:

- majetkové škody: NAHLÁSIT ŠKODU

- škody na vozidlech: NAHLÁSIT ŠKODU

- úrazy a újmy na zdraví: NAHLÁSIT ŠKODU

Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat. Škodní hlášení je také možné poslat e-mailem na hlaseni.PU-ZAVINOVADLO:uniqa.cz. Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou – formulář najdete rovněž na webu UNIQA pojišťovny.

 

UNIQA pojišťovnu lze kontaktovat i na lince 488 125 125. Pro telefonát si připravte následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. Počítejte však s tím, že vzhledem k rozsahu škod můžete na spojení s operátorem na lince čekat i několik minut.

 

Prohlídka místa škod může probíhat i distančně přes video (videoprohlídka) pomocí chytrého telefonu. Dovoluje-li to situace, domluvte se s pojišťovnou. K soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci. U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před škodní událostí, včetně zásob na skladě.

 

Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned UNIQA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam lze peníze poslat. Dbejte pokynů, které dostanete od pracovníka pojišťovny při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.

Jak můžete pomoci i Vy [Otevřít]

Finanční podpora

Než odešlete finanční prostředky, ujistěte se, že se jedná o transparentní účet určený na podporu konkrétní oblasti! Bohužel se u každé katastrofy najdou tací, kteří potřebují se "přiživit" a zkouší různé podvody (např. upravit QR kód a šířit jej po internetu pod popisem charitativní organizace, peníze však poputují do jeho soukromé kapsy).

 

Český červený kříž

ČÚ: 333999/2700

VS: 2101

 

Diecézní charita Brno

ČÚ: 4211325188/6800

VS: 2002

 

Adra

ČÚ: 66888866/0300

VS: 390

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické

ČÚ: 2100691426/2010

VS: x

 

Člověk v tísni

ČÚ: 713271329/0300

VS: x

 

Konto Bariéry

ČÚ: 17111444/5500

VS: x

 

Dárcovské SMS Diakonie a Diecézní charita Brno

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90

Cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun.

Kde hledat informace

Krizová linka:

800 129 921

 

Informační linky pro pomoc:

720 543 278 * 720 543 275 * 720 543 270

 

Úřad práce pro státní podporu:

607 147 270 - Břeclavsko

733 534 076 - Hodonínsko

 

Dobrovolníci pro Jihomoravský kraj

Obecné informace, nabídka a poptávka pomoci

Facebook:

skupina Hodoňáci

Město Hodonín

Stavíme svépomocí - rady, tipy a triky

Dobrovolnická pomoc po břeclavském tornádu

Pomáhame obětem po tornádu ČR

Pomoc po Tornádu - Hodonínsko, Břeclavsko

Materiální podpora

V den katastrofy a první následující není doporučeno jezdit do postižených oblastí - hrozí nebezpečí úrazu a komplikace vycvičeným zasahujícím složkám (zdravotníci, hasiči, policie, vojáci). Poté jsou zřizovány centra krizového řízení, určeni koordinátoři záchranných prací a místa pro sběr materiálních podpor od dárců.

 

1. fáze - Kontrola staveb statikem

Nechoďte do budov, které nebyly zkontrolovány statikem - hrozí ublížení na zdraví, které by nemuselo být kryto Vaší životní pojistkou.

 

2. fáze - Hrubý venkovní úklid

Odstranění škod z venkovních částí domů (ulice, střechy, popadané stromy, strhnutí nestálých budov), pokud se rozhodnete zapojit, platí upozornění z fáze 1. Taktéž nejezděte na vlastní pěst, ideálně se spojte s koordinátorem z místa neštěstí, popř. konkrétní rodinou. Každý účastník odklízení by měl mít domluveno PŘEDEM, jak se tam dostane (kde odstaví auto, nejezděte přímo do postižených oblastí, blokujete odklízecí práce a zneprůjezdníte komunikace pro přesun velké techniky).

Potřebný materiál: jeřáby, Tatry, nákladní auta, těžká technika s rameny, motorové pily, žebříky, kbelíky, nádoby na odpady, pytle na odpady, lopaty, košťata, smetáky, rukavice a ochranné pomůcky, stany, matrace, přikrývky a deky, elektrocentrály, powerbanky, prodlužovačky

 

3. fáze - Zabránění vzniku následných škod

Poškozené budovy je nutné zakrýt plachtami, aby do nich nezatékalo, a nevznikaly tak následné škody.

Potřebný materiál: plachty, latě, hřebíky, drobné nářadí, střešní krytina, okna, opalovací krémy, staré autolékárničky, repelenty

 

4. fáze - Hrubý vnitřní úklid

Po zajištění budov zvenku je nutné budovy vyklidit uvnitř, oškrábat zasažené zdi, opravit poškozené zdivo a případně vydezinfikovat prostory.

Potřebný materiál: kbelíky, smetáky, drobné nářadí, škrabky, prostředky k malování, barvy, dezinfekce, čistící prostředky

 

5. fáze - Čistá realizace

Po připravení domů jsou postupně vnitřně upravováni, poptáka je vysoká zejména po zkušených dělnících (pokladači, obkladači, tesaři, vodaři, plynaři, elektrikáři, apod. profese), materiály si již obvykle nakupují sami majitelé domů.

 

Čím dále můžete pomoci postiženým rodinám:

Hygienické potřeby (ručníky, mýdla, dezinfekce, zubní hygiena, toaletní papír, kapesníky, tampony a vložky, dětské plenky a věci na přebalování), oblečení (můžete vytřídit své šatníky nebo zakoupit nové, hodí se i starší oblečení jako pracovní), hračky a potřeby pro děti, autosedačky, kočárky, poskytnutí přístřeší, jídla a pití nebo zapůjčení vozidla.

Pomoc od státu a firem [Otevřít]

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úřad práce ČR vyčlenil speciální telefonní linky. Pro oblast Hodonínska mohou lidé volat na číslo 778 534 778, pro Břeclavsko pak platí 775 424 116, pro Podbořansko 778 763 040. Lidé se mohou obracet také telefonicky na Call centrum ÚP ČR, na bezplatnou linku 800 77 99 00 nebo písemně prostřednictvím e-mailů: callcentrum-ZAVINOVADLO:mpsv.cz, kontaktni.centrum-ZAVINOVADLO:mpsv.cz.

Dávky mimořádné okamžité pomoci až do výše 57 900 Kč

Časové omezení zde není, pouze je nezbytné být poučen o tom, že MOP mimořádnou událost lze poskytnout pouze jedné ze společně posuzovaných osob a dále také, že MOP lze stanovit maximálně do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tj. do výše 57 900 Kč.

Pořízení nezbytných movitých věcí

Úřad práce ČR je připraven pomoci i s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, mezi které patří např. lednice, pračka, sporák, postele, skříně apod. Výše MOP se stanoví až do výše nákladů na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, součet těchto dávek ale nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. částku ve výši 38 600 Kč.

Pomůcky pro osoby s nepříznivým zdravotním stavem

Úřad práce ČR v těchto případech v maximální možné míře využije možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část. Vzniklé problémy se splněním zákonných povinností (např. s pořízením pomůcky) ve stanovených lhůtách bude Úřad práce ČR řešit citlivě a individuálně. Pozornost bude věnována také případné ztrátě nebo poškození průkazu osoby se zdravotním postižením.

Dotační program Tornádo

Podniky mohou dostat až 100 % nákladů na výplaty, a to nejen když nechají své lidi kvůli poničenému provozu doma s náhradou mzdy, ale i když pracovníci nebudou moci vykonávat svou obvyklou činnost a budou místo toho v práci odklízet trosky. Program mohou využít i firmy z oblasti, kde neprošlo tornádo. Např. v situaci, kdy zaměstnanci nemohou do práce, protože musejí uklízet škody u sebe doma, v tomto případě se totiž jedná o překážku na straně pracovníka, kdy mu sice nenáleží náhrada mzdy, ale firma mu ji může vyplatit nad rámec svých povinností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Podnikatelé postižení tornádem mohou dostat finanční pomoc jako kompenzaci škod na majetku na nově pořízený majetek. Speciální dotační program „Pomoc po tornádu“ počítá s dotací až 1 milion Kč na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený, a také s jednorázově 50.000 Kč na úklidové práce. Podnikatelé rovněž mohou využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) od 0,5 milionu až do výše 45 milionů korun, a to v rámci rozšířeného programu Expanze - úvěry.

 

Podporu mohou využít podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost, díky dotaci si lze pořídit stroje a zařízení, související software a nezbytné licence aj., finance z dotace je možné využít také na stavební práce, dopravní prostředky, technické práce jako je třeba úprava výrobní linky a obdobných zařízení, zásoby apod.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotace v rámci programu na obnovu obydlí po živelní pohromě

* Jednorázová dotace dle výše skutečné škody až do výše 2 mil. Kč

* Zvýhodněný úvěr do výše 3 mil. Kč nad vlastní pojištění úročený 1 %

 

Lze žádat o dotaci nebo úvěr na obnovu bydlení (rekonstrukci - např. opravu střechy), výstavbu či pořízení jiné nemovitosti. Realizace by měla proběhnout do 3 let od podpisu smlouvy. V případě pořizování nového obydlí nesmí být výměra nižší než 80 % a vyšší než 120 % původního obydlí.

 

Žádost lze vyplnit s mobilním týmem na místě, doručit poštou vyplněný formulář nebo odeslat přes datovou schránku. K žádosti není potřeba přikládat žádné doklady, ty se dokládají až při čerpání. Příjem žádostí bude probíhat od 2. července 2021. Zálohy 500 tisíc Kč na demolici nebo projektovou dokumentaci mohou dostat ještě před uzavřením dotační smlouvy, nejpozději do 7 dnů.

 

Informační linky: 732 652 716, 732 652 908, 732 652 819

Dotazy: zivel-ZAVINOVADLO:sfpi.cz

Formuláře: www.sfpi.cz/program-zivel

Ministerstvo financí ČR

Faktickým důsledkem generálního pardonu, který Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji, je posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. 8. 2021, prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášení nutných podat od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021, prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července a prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem.

 

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně:

Infolinka Finanční správy: 225 092 392 (pondělí až pátek 9 -17 hod.)

Prominutí místních poplatků v případě živelních událostí

Prominutí správních poplatků v případě živelních událostí

Osvobození od správních poplatků v souvislosti s živelní pohromou - registrace vozidel

Česká správa sociálního zabezpečení

Zákon neumožňuje odpustit sociální pojistné. Proto jsme se rozhodli pomoci alespoň tím, že jim ho defacto odložíme. Živnostníci nebo zaměstnavatelé ze zasažených oblastí nebudou muset odvádět povinné sociální pojištění v zákonné lhůtě za období červen až listopad 2021. Bez sankcí ho budou moct zaplatit, až se postaví na nohy, nejpozději ale do konce letošního roku.

 

Penále bude automaticky prominuto OSVČ a zaměstnavatelům, kteří měli k 24. 6. 2021 místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku.

Exekuce a dary

Chceme upozornit na možné nebezpečí, které hrozí občanům obcí postižených živelnou katastrofou, proti kterým je vedeno exekuční řízení. Dle zákona exekuční řízení postihuje veškeré dary, které se darováním stávají majetkem dlužníka. Z pojistných plnění nepodléhají exekuci pouze pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna - pokud má být náhrada použita k novému vybudování nebo k opravě budovy. Občané, proti kterým je exekuční řízení vedeno, tak mohou přijít o majetek nabytý darem nebo pojistným plněním (například za pojištění domácnosti či automobilu). V dané věci nabízí bezplatnou právní pomoc Česká asociace povinných. (Občanské sdružení, které se zabývá dluhovou problematikou, exekucemi a ochrannou práv povinných dlužníků). Obracet se na ni mohou občané ze zasažených obcí, kteří jsou zatíženi exekucí. Všem je nabídnuta zákonná pomoc, aby se výše uvedené nestalo předmětem exekučního řízení. https://www.asociacepovinnych.cz/

Lesy ČR

LČR darují dřevo na nový krov (až 50 m3 kulatiny), které i dopraví na nejbližší pilu, nebo poskytnou finanční dar 100 000 Kč. Podnik současně daruje postiženým lidem i 20 m3 palivového dříví. Tato výpomoc je pro vlastníky budov, jejichž budovy určené k trvalému bydlení byly tornádem postiženy natolik, že dům bude muset být zdemolován, resp. dům vyžaduje vybudování nové střechy vč. krovu, a vlastníci se rozhodli tuto budovu obnovit.

 

Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail andrej.toth-ZAVINOVADLO:lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285. K žádosti bude třeba doložit potvrzení obce, že je kvůli tornádu nutná demolice domu nebo výměna krovu. Pokud majitel domu zatím tímto dokladem nedisponuje, je možné žádost podat a tuto věc doložit později (LČR avizuje, že bude komunikovat přímo se starosty postižených obcí, tj. případně si potvrzení může vyžádat přímo od nich).

 

Kontaktní osoby:

Ing. Andrej Toth: andrej.toth-ZAVINOVADLO:lesycr.cz; +420 724 523 285

Bc. Petr Vančura: petr.vancura-ZAVINOVADLO:lesycr.cz; +420 607 053 132

Ing. Marcela Smejkalová: marcela.smejkalova-ZAVINOVADLO:lesycr.cz; +420 724 523 735

Linka první psychické pomoci

Také doporučujeme lidem, kteří byli účastni živelní pohromy na Moravě, včetně jejich blízkých, aby neváhali a pro psychickou podporu se obrátili na: linku první psychické pomoci na čísle 116 123. Linka funguje nonstop a je zdarma. V podobných situacích se často stává, že se objeví různé psychické obtíže. Je dobré na ně nebýt sám, pomoc je na dosah.

Stravování

Od pátku 9. 7. se už bude jídlo dodávat dle situace cíleně, mimo stan, na základě potřeby - volejte KD Hodonín, určeno pro všechny zasažené oblasti, a to včetně výdeje darovaných trvanlivých potravin.

Koordinátoři pomoci Dům kultury Hodonín (8 - 20 h):

720 543 278 - 720 543 275 - 720 543 270 - 773 645 283 - 773 642 696 - 773 643 274

Náhradní bydlení

Vítanou pomoc nabídli i železničáři. Na nádraží v Hruškách přistavili sedmivozový "azylový" vlak pro místní obyvatele a záchranné a pomocné složky, které přijely pomáhat do oblastí zasažených tornádem. Jednotlivá kupé jsou vybavená lůžky a peřinami, vlastní spacáky jsou ale vítány. Ve vlaku jsou funkční zásuvky, WC, polní sprcha, velké zásoby jídla vody a piva.

Více informací najdete na webu https://www.zeleznicepomaha.cz/

Alza.cz

Osud zasažených rodin nám není lhostejný. Rozhodli jsme se věnovat konkrétním domácnostem vybavení v celkové hodnotě 5 miliónů korun. O pomoc na získání vybavení domácnosti mohou zájemci požádat na e-mailové adrese pomoc-ZAVINOVADLO:alza.cz nebo přes kontaktní formulář. Po ověření žádosti poskytne Alza konkrétním zasaženým domácnostem nezbytné domácí spotřebiče, jako jsou pračky, lednice, sporáky nebo výpočetní technika. Zároveň do oblasti posílá pomocí AlzaExpress okamžitou materiální podporu v podobě zásilek obsahujících spacáky, karimatky, rychlovarné konvice a plyšové hračky pro děti.

Materiální pomoc v zasažených oblastech

Potřebujete materiál pro hrubou stavbu? Např. tvárnice, latě, střešní krytinu? To vše a ještě víc je uskladněno v Moravských naftových dolech v Lužicích.

TEL: 602 578 724

KDE: Velkomoravská 900, Lužice

KDY: 7-21 hod.

 

Uvítáte drobné nářadí při odklízení následků tornáda? Nabízíme kanystry na benzín, rukavice, hřebíky, žebříky, čistící prostředky, košťata, kýble, kotouče do rozbrušovaček, kabely a prodlužovačky, stavební kolečka aj. Materiál je po předchozí telefonické dohodě k dispozici:

– areál tabačky, sklad, č. 17, tel. 724 289 167

– zimní stadion, tel. 773 642 495

Wienerberger, s.r.o.

Wienerberger, s.r.o., výrobce keramické krytiny Tondach a zdicích systémů Porotherm, si uvědomuje vážnost situace a za účelem obnovení zasažených lokalit poskytnou 15 milionů korun ve formě materiální podpory z vlastní produkce. Na totálně zničené střechy poskytnou občanům keramickou krytinu Tondach s mimořádným účelovým snížením cen 80 % z ceníkových cen 2021. Také zajistí přednostní dodávky celého systému Tondach ze závodu Hranice. Na výstavbu nových domů po demolici poskytnou ke slevě na střešní systém dále 60% slevu z ceníkových cen 2021 na cihelný systém Porotherm. Cena za dopravu platí dle ceníku.

 

Zašlete email s žádostí o podporu na zákaznické centrum Tondach: tornado-ZAVINOVADLO:wienerberger.com

Zašlete fotografii poničené střechy nebo domu, demoliční výměr, potvrzení obecního úřadu v případě opravy bez demolice,

uveďte adresu a číslo popisné domu nebo číslo parcely, uveďte odhad potřebného množství střešní krytiny v m2 a cihelného systému v m3.

Stavebniny Pro-doma.cz

Dodavatel Mediterran: betonová krytina Synus sleva 55 % na základní tašku (skladem 50 tisíc ks v Pro-Doma Hodonín.

 

Dodavatel Bramac: Nutno doložit fotku, adresu a potvrzení z obce - platí i na opravy části střech. Na postižené objekty poskytneme následující celkovou slevu na faktuře:

* Moravská taška (povrch standard) 70% na základní tašky 1/1 a betonové doplňky

* Classic (povrch standard) 70% na základní tašky 1/1 a betonové doplňky

* Classic Protector Plus 50% na základní tašky 1/1 a betonové doplňky

 

Dodavatel Tondach: viz níže

 

Dodavatel KM Beta: Slevy 80 %, jejich pracovníci obchází v terénu a řeší napřímo s poškozenými.

STATO střechy

STATO střechny, s.r.o. mohou nabídnout střešní plechovou krytinu zdarma, vyráběnou v Napajedlích, v co nejkratším možném termínu, případně se domluvit na odkladu platby za provedení. Tel.: 724 287 778, 724 984 900

Střešní okna VELUX

Nabízíme poskytnutí zasklení střešních oken VELUX zdarma a zprostředkování výměny zasklení, pouze pro fyzické osoby v oblastech Hodonínska, Břeclavska a Lounska. Žádat je možné do 16. 7. 2021 prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailem na info.cz-ZAVINOVADLO:velux.com, nebo telefonicky na čísle 531 015 506

50% sleva na nákup střešních oken VELUX a lemování (obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín –

Pánov) a poskytnutí konzultace a poradenství při rekonstrukci poškozených domů a střech, sleva 50% na nákup střešních oken VELUX a lemování (obc Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín – Pánov).

Nabídky oken

LIMA okna s.r.o. Hodonín tel. 800 800 155

- výroba cca 3 týdny, bílá okna ve standardu, osobně navštěvují své stávající zákazníky a zaměstnance z postižených oblastí

 

RI OKNA Bzenec tel. 800 746 562

- Poskytují 59% slevu pro občany z postižených oblastí

- Nabízí přednostní vyřízení objednávky pro občany z postižených oblastí

 

OKNA MACEK Dubňany tel. 518 364 022, 725 217 736

- Přednostní vyřízení zakázky pro občany z postižených oblastí

- Výroba oken do 4 týdnů, výměna skel do 2 týdnů, technik na zaměření do 2 týdnů

- Slevy individuální – záleží na počtu kusů, smlouva bez zálohy

 

FAKRO CZECH s.r.o. tel. 727 973 336 nebo 558 712 637

- Pro všechny uživatele střešních oken Fakro zasažených oblastí, kterým byla zasklení poškozena bude zasklení způsobené tornádem bezplatně vyměněno

- Nové střešní okno – do 31. 9. 2021 probíhá akce hromada výhod, pro obyvatele zasažených oblastí bude nabídka prodloužena do 31. 12. 2021, výše zpětné prémie bude navýšena

- Pravidla podpory:

Nakoupit střešní okno + termo lemování + předokenné markýzu do 31. 12. 2021

Přihlásit se pomocí registračního formuláře do 15. 1. 2022

Připojit potvrzení z obecního úřadu o místě bydliště (poškozené stavbě)

 

PRAMOS a.s. tel. 518 340 075

- Nabízí pro obyvatele postižených oblastí okna standard, dodání do 2 týdnů bezdoplňků a zapravení

- Dodání skla do 1 týdne, do 4 týdnů s doplňky, bez zednických prací

 

Plastová okna JIKO Ratíškovice tel. 736 675 361

- Celkově nízké ceny, jednají přímo se soukromými osobami

SCONTO nábytek

50% slevu na nábytek mohou využít zákazníci, kteří se prokáží bydlištěm v oblasti zasažené červnovým tornádem. Slevu lze využít pouze při nákupu v obchodním domě Brno nebo na eshopu sconto.cz (podmínkou je osobní vyzvednutí). V eshopu je nutné objednat zboží za běžné ceny (bez členství ve Sconto Clubu), sleva 50% bude následně odečtena na pokladně obchodního domu při vyzvednutí zboží a po prokázání se bydlištěm v postižené oblasti nebo potvrzením o škodě od MÚ. Objednání dopravy a montáže z internetového prodeje není možné.

 

Slevy se počítají z běžných cen a lze je využít pouze u zboží, pro které byla stanovena klubová SCONTO cena. Akce se nevztahuje na služby, zboží z aktuálního reklamního letáku, cenové hity, kuchyňské spotřebiče, dřezy, vodovodní baterie a již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat. Slevu nemohou žádat zákazníci ke smlouvám uzavřeným dne 27. 6. 2021 a dříve. U zboží, které nebylo odebráno ihned, musí být zaplacena záloha min. 30% z ceny zboží. Upozorňujeme zákazníky, že v případě stornování objednávky nebude záloha vrácena. Akce nemůže být kombinována s jinými marketingovými akcemi společnosti Sconto Nábytek. Slevu je nutné čerpat pouze ve dnech platnosti akce. Platnost od 27. 6. do 31. 8. 2021. V případě potřeby bude akce prodloužena.