Níže jsou k dispozici základní informace související s plněním informační povinnosti dle platných právních předpisů:

Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se:

a) smluv neživotního pojištění - Česká obchodní inspekce, www.coi.cz;

b) pojistných smluv životního pojištění - finanční arbitr, www.finarbitr.cz.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů napište e-mail na info@dobre-finance.cz s Vašimi údaji (Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail). Budete zpětně kontaktováni pro ověření platnosti Vaší žádosti.

IČ 290 88 453, Modřínová 2, 326 00 Plzeň
Dobré finance

Vždy máme, co Vám nabídnout, ...

...aby Vaše finance dobře rostly.

Dobré finance