Poradenství jako benefit

Každá firma chce, aby její zaměstnanci pracovali co nejvýkoněji. To ovšem není snadné, když mají plnou hlavu starostí s penězi. A jejich nadbytek je obvykle netrápí. Proto jsme připravili osobní finanční poradenství jako benefit pro zaměstnance.

V jeho rámci nabízíme:
předcházení finančně krizovým situacím a osobním bankrotům, pomoc s osobními bankroty
zajištění vlastního bydlení
důchodová reforma a zajištění na stáří
efektivní tvorba rezerv
pojištění movitého a nemovitého majetku
pojištění osobních rizik
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice

Kontaktujte nás a nechte si připravit nabídku odpovídající specifikům Vaší firmy.

IČ 290 88 453, Modřínová 2, 326 00 Plzeň
Dobré finance

Vždy máme, co Vám nabídnout, ...

...aby Vaše finance dobře rostly.

Dobré finance