Výběr osobního poradce

Na českém trhu podniká v oblasti finančního poradenství mnoho společností, pro které pracují tisíce osobních finančních poradců.

Jak ale poznat, který je skutečně dobrý?


1. Vytvoří smysluplný finanční plán

Základní pravidla osobního finančního plánování jsou v podstatě jednoduchá. Začíná se odstraněním špatných půjček a tvorbou finančních rezerv.

Až po realizaci těchto dvou bodů se řeší střednědobé a dlouhodobé investice, kam patří i investiční životní pojištění.

 

Osobní finanční plán musí také odrážet vaše představy, plánovat výdaje a pracovat s Vašimi reálnými příjmy.

Stejně tak by Vám měl ponechat dostatek finančních prostředků na běžnou útratu.


2. Pojistí jen to, co má smysl

Pojištění jako takové má svůj velký smysl. Až na výjimky je však dobré vybrat rizika, na která chcete pojištění sjednat.

Když bydlíte na kopci, nemá smysl pojišťovat domácnost proti záplavám.


3. Vybírá výhodné produkty pro Vás, ne pro sebe

Existují „poradci“, kteří jsou spíše prodejci nesmyslných pojistek, ze kterých mají velké provize.

Pokud se takové produkty v doporučení poradce objeví, měli byste zbystřit.

Mezi nejlépe provizně hodnocené produkty patří:
investiční životní pojištění
životní pojištění bez investiční části, zato na sumu, která neodpovídá vašim reálným příjmům a jejich případnému výpadku
pojištění na rizika, která ve skutečnosti nehrozí

To, že Vám poradce doporučí některý z výše uvedených produktů, ještě neznamená, že pro Vás nechce to nejlepší.
I tyto produkty mohou být pro klienty výhodné.


4. Je ochoten klientovi vše ochotně vysvětlit

Aby osobní finanční plán dlouhodobě spolehlivě fungoval, musí se s ním klient ztotožnit.

Proto dobří finanční poradci každý bod plánu a každý doporučený produkt podrobně vysvětlí.

Pokud na Vaše dotazy „poradce“ odpovídá vyhýbavě, nebo si protiřečí, změňte ho.

IČ 290 88 453, Modřínová 2, 326 00 Plzeň
Dobré finance

Vždy máme, co Vám nabídnout, ...

...aby Vaše finance dobře rostly.

Dobré finance